MSI GL62M 7RE – Almost New

MSI GL62M 7RE🌟 📍Almost New ✅Intel Core i7 ✅7th Generation ✅2.80GHz ✅Ram #16G ✅Intel(R) HD Graphics 630 ✅NVIDIA GeForce 1050 4G ✅HDD 1tb ✅SSD 128gb ✅English OS is ok
MSI GL62M 7RE🌟
📍Almost New
✅Intel Core i7
✅7th Generation
✅2.80GHz
✅Ram #16G
✅Intel(R) HD Graphics 630
✅NVIDIA GeForce 1050 4G
✅HDD 1tb
✅SSD 128gb
✅English OS is ok

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *